? نارکوب - چشم انداز

چشـم انداز Vision

1 .  تولید محصولات با بهترین كیفیت ممكن، با اهمیت بر جلب رضایت و خواسته های مشتریان شركت. در این راستا ما متعهد به ارائه بهترین خدمات و کیفیت جهت جلب رضایت کامل مشتریان و همکارانیم و همچنان جهت برآورده ساختن کلیه نیازهای مشتریان در راه خود ثابت قدم می مانیم.
2 .   تبدیل شدن به شرکتی در تراز جهانی از طریق تولید مرغوب ترین محصول باکیفیت بالا باهزینه تمام شده کمتر و فروش بیشتر وتلاش تیم برای ایجاد محصول و بازار جدید وتثبیت شرکت در بازار اینده .
3.   به واسطه خصوصیات راهبری و خلاقیت و نوآوری، ما بسوی برخورد با چالش های بازار رفته و از برخورد با این چالشها تجارب لازم را جهت راهبری بدست خواهیم آورد به عنوان قطب اثر گذار صنعت در غرب کشور..
4.   متعهد به رشد و توسعه دانش و تکنولوژی شركت به جهت دسترسی به بازارهای جدید در صنعت پلاستیک ، تفلون   .
5 .  توانایی طراحی محصولات جدید و فرایندهای مرتبط.

6 . انجام کلیه تعهدات و خدمات برای مشتریان و همکاران.