? نارکوب - الکترود جوش پلی اتیلن 3 mm

الکترود جوش پلی اتیلن 3 mm

 الکترود جوش پلی اتیلن تولیدی این صنایع از گرانول PP استفاده شده و به صورت مفتول 3 ,4 میلیمتر تولید میشود.

                                                               

مرتب سازی: orderby نمایش:

جدید
الکترود جوش پلی اتیلن
170,000 ریال
الکترودجوش پلی اتیلن
110,000 ریال